Simultaneous interpreters

Tatiana Boronnikova

Ekaterinburg

Kseniya Marphina

Ufa

Anastasiya Akhmerova

Ufa

Anastasia Grigoryeva

Krasnoyarsk

Anastasia Lazarenko

Moscow

Irina Timofeyeva

Ufa

Mariya Pegova

Moscow

Margarita Syrovatskaya

Ufa

Lina Belonogova

Orenburg

Roman Vyatkin

Ekaterinburg

Anton Khripkov

Moscow

Vladislav Rishko

Khanty-Mansiysk