Platform for Exchange of Methodological Solutions and Tips in the Pecha Kucha format

Moderated by
Maxim Berendyaev, AKM-West (Moscow)
Nikolay Kulikov, AKM-West (Moscow)

Yaroskav Shvayko, OOO NIPI ONGM (Ufa)

Mikhail Molchanov, Lev Tolstoy TSPU (Tula)

Mikhail Strovskiy, HSE University (Moscow)

Irina Fedorova, PNRPU (Perm)

Natalya Gilmanova, Yugra State University, OOO CWS International (Khanty-Mansiysk)

Elena Alikina, PNRPU (Perm)

Evelina Mukhametshina, KFU (Kazan)

Speakers

Natalia Gilmanova
Khanty-Mansiysk
YUSU; CWS International
Mikhail Strovskiy
Moscow
HSE University